Gå rett til innhold
<
<
Teknologier for bærekraftig fiske

Teknologier for bærekraftig fiske

Analyserer akustiske data

Bærekraftig fiskeri er viktig, både miljømessig og for den langsiktige økonomien til fiskeflåten. Antallet fiskefartøy er blitt redusert over tid på grunn av større og mer effektive fartøyer, teknologiske hjelpemidler og forbedrede fangstverktøy. Konsekvensen av feil fangst blir derfor stadig mer alvorlig.

Vi arbeider med analyse av akustiske data.

Tta kontakt dersom du øsnsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Anne Ansnes Hageberg

Autonome systemer og IoT Seniorforsker - Bergen

ahag@norceresearch.no

+47 480 02 417

NORCE har et mangeårig samarbeid med Havforskningsinstituttet om avansert analyse av marine akustiske data. Samarbeidet har ført til programvare som kan kategorisere forskjellige arter ut fra multifrekvente akustiske data.

I SEAT-programvaren formidles denne informasjonen til skipperne ved hjelp av fargekodede ekkogram, og kan brukes til å redusere bifangsten ved å konsentrere fisket på rene arter.

DABGRAF-programvaren bruker bredbåndsakustikk for å estimere fordelingen av fiskestørrelse.

Å knytte et ekkolodd til de autonome overflatekjøretøyene åpner for andre muligheter, for eksempel ved ekstern overvåking av fiskefeltene for å finne det mest hensiktsmessige øyeblikket å fiske. Et slikt konsept kan spare tid, drivstoff og penger for fiskeflåten. En prototype av dette konseptet har gjennomgått vellykket testing.

Realaterte forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper