Maskinsyn

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

Målet med maskinsyn er å etterlikne biologiske systemer for syn gjennom algoritmer for at maskiner skal kunne emulere kapabiliteter som kognisjon, oppfatning og oppmerksomhet.

NORCE er involvert i en rekke aktiviteter med formål om utvikling av nye metoder for visuell situasjonsforståelse i sanntid gjennom maskinintelligens av 2D (bilder), 3D (dybdebilder) og 4D (romlig-temporal representasjon). Aktivitetene strekker seg over en rekke applikasjonsområder innen f.eks. energi, sikkerhet, mobilitet, maritim og produksjons- og prosessindustri.

Aktuelt