Gå rett til innhold
<
<
Måling av sjøstrømning

Måling av sjøstrømning

Gjennomfører målekampanjer av strøm i sjø

NORCE har kompetanse på å gjennomføre målekampanjer av strøm i sjø. Målingene kan brukes til å analysere strømforholdene på enkeltlokaliteter eller brukes til å verifisere resultat fra simuleringer i en strømningsmodell som NORCE også kan bistå med.

Vi kan også utføre målekampanjer og strømsimuleringer av lukkede oppdrettsanlegg for å forstå vannutvekslingen og unngå soner med lite oksygen.

kontaktperson
Torleif Lothe

Hav og kyst Forskningsleder Hav og kyst - Haugesund

tlot@norceresearch.no
+47 56 10 78 23
+47 915 26 942