Measurement of sea currents

Sist oppdatert: Feb 27, 2020

NORCE har kompetanse på å gjennomføre målekampanjer av strøm i sjø. Målingene kan brukes til å analysere strømforholdene på enkeltlokaliteter eller brukes til å verifisere resultat fra simuleringer i en strømningsmodell som NORCE også kan bistå med.

Vi kan også utføre målekampanjer og strømsimuleringer av lukkede oppdrettsanlegg for å forstå vannutvekslingen og unngå soner med lite oksygen.

News