Læringsanalyse

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

Læringsanalyse handler om å samle informasjon om læring ved bruk av teknologi, og hvordan slik informasjon kan analyseres og synliggjøres for å tas i bruk av elever, lærere, institusjoner og samfunn.

Kontaktperson