Korrosjon

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

Effektiv tidlig korrosjonsdeteksjon og korrosjonsovervåking er en av de viktigste kostnadsbesparende aktivitetene i O&G, maritim og fornybar energi. NORCE utvikler for tiden nyskapende teknologier for å adressere korrosjonsdeteksjon.

Tidlig deteksjon og overvåkning av korrosjon adresseres av den håndholdte kontaktløse FKP-proben (Field Kelvin Probe), som er anvendbar både for ekstern (under belegg) og intern (gjennom stålvegg) korrosjon.

I situasjoner der korrosjon under isolasjon (Corrosion Under Insulation, CUI) er en risiko, har NORCE utviklet banebrytende fiberoptisk (FO) teknologi for å evaluere CUI-sannsynligheten med en høy grad av romlig oppløsning over lange rørledninger. Målinger av fordelt fuktighet / vanninntrengning indikerer rørledningsdeler med økt sannsynlighet for CUI. [New paragraph]

Mulige bruksområder for FKP- og FO-teknologiene er ikke begrenset til disse bransjene. Begge teknologiene er veldig fleksible og kan tilpasses andre spesifikke applikasjoner.