Interseksjonalitet

Begrepet interseksjonalitet dreier seg om hvordan sosiale kategorier som kjønn, rase, etnisitet, religion, sosial klasse, seksuell orientering og funksjonsevne kan samvirke og forme personers erfaringer og livsvilkår.