Interseksjonalitet

Sist oppdatert: 27. jun. 2019

Begrepet interseksjonalitet dreier seg om hvordan sosiale kategorier som kjønn, rase, etnisitet, religion, sosial klasse, seksuell orientering og funksjonsevne kan samvirke og forme personers erfaringer og livsvilkår.