Industriell automasjon

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

Autonomi og automasjon er to nøkkelteknologier som tilrettelegger for digitalisering av prosesser og tjenester for applikasjoner relatert til industri, samfunn, miljø, energi og mobilitet.

Teknologiene legger til rette for økt operasjonell ytelse, optimal produktivitet, lavere feilrate, uniform kvalitet, sikkerhet og dermed reduserte kostnader og redusert behov for menneskelig arbeidskraft.

Autonomi er relatert til systemer som kan ta egne beslutninger uten menneskelig involvering, eksempelvis de mobile robotene som utforsker Mars som selv er i stand til selv å utforske sine omgivelser basert på navigasjon i et fremmed miljø. Automasjon omhandler systemer som ikke selv tar avgjørelser, men baserer seg på predefinerte operasjoner som kjører sekvensielt, og som stopper ved uforutsette hendelser. Eksempler er kamerabasert inspeksjon av tomflasker eller sedler der systemet stopper opp når objektet ikke har tilstrekkelig likhet med en mal.

NORCE er involvert i en rekke aktiviteter som omhandler industriell automasjon for å redusere kostnader for industrien og dermed økt konkurranseevne.

Aktuelt