Ikke-medikamentell behandling

I noen sammenhenger blir pasientene hovedsakelig tilbudt medikamentell behandling (behandling med medisiner) for plagene sine. For noen helseplager skal det nå finnes ikke-medikamentelle alternativer som pasientene kan velge dersom de ønsker det. Dette kan være musikkterapi, samtaleterapi eller andre former for ikke-medikamentell behandling.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.