Gå rett til innhold
<
<
Havforsuring

Havforsuring

Jordens havoverflate og atmosfære søker en likevekt for å balansere forskjeller i gassene som finnes i atmosfæren og mengden som er oppløst i havet

Retningen på denne utvekslingen er styrt av gradienten mellom konsentrasjonene man har i henholdsvis atmosfæren og havet. Dette betyr at økningen av CO2 i atmosfæren fra forbrenning av fossile brensler fører til at havoverflaten absorberer mer CO2. At havet kan løse opp (absorbere) CO2 fra atmosfæren har både positive og negative konsekvenser; Havet og planter sine opptak av CO2 gjør at bare 40-50% av våre utslipp forblir i atmosfæren, og sørger slik for at oppvarmingen av Jorden går mer sakte enn den ville gjort dersom alle utslipp forble i atmosfæren. Men samtidig gir det også negative konsekvenser siden opplæsning av CO2 i vann fører til at positivt ladede hydrogener blir frigitt, noe som reduserer havets pH. dette har en rekke negative effekter for biologiske prosesser i havet, spesielt knyttet til kalkorganismer, siden surt vann virker etsende på disse.

Vi forsker vi på havforsuring i fortid, nåtid og fremtid ved å bruke lokale og globale målesystemer og modeller.

Abdirahman Omar

Forsker II - Bergen
abom@norceresearch.no
+47 56 10 75 01