Gå rett til innhold
<
<
Fotonikk som muliggjørende teknologi

Fotonikk som muliggjørende teknologi

Vi utvikler nye fotonikk-baserte måleinstrumenter

NORCE har omfattende kompetanse innen utvikling og bruk av fotonikk-baserte sensorer for måling i krevende omgivelser. Vi har betydelig erfaring med temperatur- og avstandsmålinger, samt avbildning i høytemperatur omgivelser.

Fotonikk-baserte sensorer kan fungere der tradisjonelle elektroniske sensorer svikter. Sensorene kan lages av passive dielektriske materialer som tåler ekstreme temperaturer. Målingene kan gjøres på avstand, med høy oppløsning, også under dårlige siktforhold.

Vi utvikler ny teknologi i tett samarbeid med ulike aktører i privat og offentlig sektor. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Katarina Grujic

Modellering og simulering Seniorforsker - Kristiansand

kagr@norceresearch.no

+47 464 17 363

Fotonikk

Fotonikk handler om mestring av lys. Lyspartikler kan brukes for å generere informasjon som for eksempel i mobiltelefonkamera, LIDAR og andre optiske sensorer. Fotoner benyttes også til å sende informasjon med lysets hastighet gjennom fiberoptiske kabler og til å transportere energi slik det gjøres ved bruk av laser og laserkirurgi.

På lik linje med kunstig intelligens kan fotonikk beskrives som tverrgående muliggjørende teknologi som enkelt kan kombineres med andre teknologier og dermed finner bred anvendelse innen svært mange områder. Å kombinere kunstig intelligens og fotonikk har blitt et nytt forskningsfelt. Gjennom teknologikonvergens øker vi potensialet for den ene teknologien ved hjelp av det andre. NORCE jobber tverrfaglig med å utnytte synergien mellom fotonikk og maskin læring / kunstig intelligens.

I 2018 - 2021 ledet NORCE dialogprosjektet "Fotonikk forskning for økt vekst og innovasjon". Målet var å bidra til en enda bredere og mer fleksibel «forsker pool» som det norske næringslivet kan støtte seg på for å dekke sine forskningsbehov innen fotonikk.

Slik samarbeider vi med industrien

Optisk fjernmåling brukes for å gjøre målinger på avstand, for eksempel fra droner, bemannede fly eller satellitter. Avbildning og spektroskopi kan kombineres i ulike typer spektrale kamera. På denne måten skaper fotonikk store mengder høykvalitetsdata som gjør det mulig å anvende maskinsyn og realisere «hyperspectral vision».

I Forskningsrådets innovasjonsprosjekt ALSPIN samarbeidet EQUINOR med NORCE om modellering av feil i solcelleanlegg basert på autonom inspeksjon ved hjelp av droner med integrerte IR og multispektrale kamera.

I det regionale samarbeidsprosjektet i Agder, ISORTx skal multispektral avbildning brukes i kombinasjon med maskinlæring og robotikk, for bedre å identifisere materialene i tekstilavfall.

En utradisjonell anvendelse av multispektral avbildning er termografi av høytemperatur overflater for å overvåke metallurgiske prosesser, for eksempel ved ovnstapping. Gjennom flere forprosjekter i samarbeid med REC Solar og Elkem har vi demonstrert at multispektrale kamera kan benyttes for å detektere ulike egenskaper i hvert punkt på en overflate. De innsamlede data kan brukes i kombinasjon med modellering for å estimere tappestrålens parametre som temperatur, strømningsmengde og hastighet.

Relaterte forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper Se alle prosjekter

Testsentre og laboratorier