Bølgesimulering

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

NORCE har kompetanse på simulering av sjøtilstand og hvordan disse kreftene påvirker bøyer- og oppankringssystemer.