Bølgemåling

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

NORCE har kompetanse på måling av bølger og tilgang til utstyr for å gjennomføre målekampanjer med både stasjonære bøyer og autonome fartøy.

Aktuelt