Antimobbearbeid

Sist oppdatert: 27. jun. 2019

Mange barn i Norge opplever å bli mobbet. Mobbing er aggressiv atferd som blir gjentatt over tid og er karakterisert ved et ujevnt styrkeforhold. Antimobbearbeid innbefatter forskning og tiltak som skal motvirke mobbing, blant annet i skoler og barnehager.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Aktuelt