Go straight to content
<
<
LFI Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske

LFI Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske

LFI Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske

Kontakt oss gjerne for oppdrag

LFI tar oppdrag som omfatter forskning, overvåking, tiltak og utredninger innen ferskvannsøkologi.

Vi har spesiell kompetanse på laksefisk (laks, sjøaure, innlandsaure) og bunndyr, og på hvilke miljøbetingelser som skal være til stede for at disse artene skal ha livskraftige bestander.

Kontaktperson
Bjørn Torgeir Barlaup

Research Director LFI - Bergen

bjba@norceresearch.no
+47 56 10 74 02
+47 992 05 951