Go straight to content
<
<
Bjørn

Bjørn Torgeir Barlaup

Research Director LFI

bjba@norceresearch.no
+47 56 10 74 02
+47 992 05 951
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Bjørn Torgeir Barlaup

Division

Climate & Environment

Research themes

Fjord ecology

More information about Bjørn

See profile in Cristin

Download pressphoto
Source: Gunn Janne Myrseth, NORCE

Projects

See all
See all
Publications
Occurrence of salmonid alphavirus and piscine orthoreovirus-1 infections in migrating salmon (Salmo salar L.) post-smolt in western Norway – Journal of Fish Diseases 2023
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (5. utg.) – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Bruk av historisk kunnskap og miljø-DNA for å undersøke mulig forekomst av bleke i Nidelva – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Ekstraordinær overvåking av lakselussituasjonen i Nordhordland våren 2023 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Effekter av endret vanntemperatur på vekst og rekruttering hos laks i Bolstadelva – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Assessing the occurrence of egg stranding for trout and salmon in a regulated river – Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management 2023
Direct evidence of increased natural mortality of a wild fish caused by parasite spillback from domestic conspecifics – Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 2023
Atlantic salmon of wild and hatchery origin have different migration patterns – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2022
Moving cleaner fish from the wild into fish farms: A zero-sum game? – Ecological Modelling 2022
Registrering av PIT-merket laks i Eidfjordvassdraget i 2021. – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Vannføringsforhold og utvandring av smolt på strekningen mellom Almelid og Hellandsfossen i Modalselva. – NORCE Norwegian Research Centre 2022
A tale of two fishes: depth preference of migrating Atlantic salmon smolt and predatory brown trout in a Norwegian lake – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2022
Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen 2019 og 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Natural and anthropogenic drivers of escaped farmed salmon occurrence and introgression into wild Norwegian Atlantic salmon populations – ICES Journal of Marine Science 2022
Habitatkartlegging av Bolstadelva og Vosso i 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
The quest for successful Atlantic salmon restoration: perspectives, priorities, and maxims – ICES Journal of Marine Science 2021
Long-term effects and cost-benefit analysis of eight spawning gravel augmentations for Atlantic salmon and Brown trout in Norway – Hydrobiologia 2021
Laboratory and Field Experimental Validation of Two Different Predation Sensors for Instrumenting Acoustic Transmitters in Fisheries Research – American Fisheries Society, Symposium 2021
Acoustic telemetry predation sensors reveal the tribulations of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts migrating through lakes – Ecology of Freshwater Fish 2021
Reetablering av laks i Modalsvassdraget. Statusrapport pr. 2021. – NORCE Miljø 2021
Saltwater spawning grounds of sea-run brown trout (Salmo trutta) in tidal waters of a major Norwegian river – Environmental Biology of Fishes 2021
Bleka i Byglandsfjorden 2018 - 2021 - Status, trusler og anbefalte tiltak – NORCE LFI 2021
Hellandsfoss kraftverk i Modalselva - effekter på fiskebiologiske forhold. – NORCE 2021
Predicting the nationwide outmigration timing of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts along 12 degrees of latitude in Norway – Diversity and Distributions: A journal of biological invasions and biodiversity 2021
Validating timing of salmon smolt runs obtained by telemetry studies – Fisheries Management and Ecology 2021
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020 - Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet – Havforskningsinstituttet 2021
Drift diving: A quick and accurate method for assessment of anadromous salmonid spawning populations – Fisheries Management and Ecology 2021
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– rapport for undersøkelser i 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Effects of nuisance submerged vegetation on the fauna in Norwegian rivers – Hydrobiologia 2021
Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Registrering av tilbakevandret PIT-merket laks i Eidfjordvassdraget i 2020. – NORCE LFI 2020
On the various ways that anadromous salmonids use lake habitats to complete their life history – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2020
Plast i elver på Vestlandet – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Situasjonen for laksefisk i Yndesdalsvassdraget pr. 2020 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– rapport for undersøkelser i 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Smoltslep, utvandringsforsøk og registrering av tilbakevandret PIT-merket laksesmolt i Eidfjordvassdraget i perioden 2015-2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2019. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Vossolaksen – genetisk status – Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020
Escaped farmed salmon in Norwegian rivers in 2019 : Report from the national monitoring program – Havforskningsinstituttet 2020
Salmon on the lam: Drivers of escaped farmed fish abundance in rivers – Journal of Applied Ecology 2020
Regnbueørret (Onchorhynchus mykiss); produksjon og interaksjoner med stedegne arter – Havforskningsinstituttet 2020
Negative impacts of the sea lice prophylactic emamectin benzoate on the survival of hatchery released salmon smolts in rivers – Aquatic Toxicology 2020
Gytefisktelling av laks og sjøaure på Vestlandet: status og utvikling i perioden 2004-2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
En vurdering av blekas vandring og gytemuligheter i forbindelse med bygging av Fennefoss kraftverk – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Swimming with the Fishes: Validating Drift Diving to Identify Farmed Atlantic Salmon Escapees in Thewild – Aquaculture Environment Interactions 2019
Bolstadelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Teigdalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - statusrapport 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen i 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Smoltslep, utvandringsforsøk og registrering av tilbakevandret PIT-merket laksesmolt i Eidfjordvassdraget – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
A test of migratory coupling in the salmon-trout predator-prey complex of a subarctic fjord – Boreal Environment Research 2019
Domesticated escapees on the run: The second-generation monitoring programme reports the numbers and proportions of farmed Atlantic salmon in >200 Norwegian rivers annually – ICES Journal of Marine Science 2019
Life-history variability and conservation status of landlocked atlantic salmon: An overview – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2019
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet – Havforskningsinstituttet 2019
Context-dependent impact of an ectoparasite on early marine growth in Atlantic salmon – Aquaculture 2019
An extensive common‐garden study with domesticated and wild Atlantic salmon in the wild reveals impact on smolt production and shifts in fitness traits – Evolutionary Applications 2019
Escaped farmed Atlantic salmon in Norwegian rivers during 1989–2013 – ICES Journal of Marine Science 2019
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø : god praksis ved miljøforebyggende tiltak i elver og bekker – NORCE 2018
Parasitic sea louse infestations on wild sea trout: Separating the roles of fish farms and temperature – Parasites & Vectors 2018
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering – NORCE Norwegian Research Centre AS 2018
Blekeprosjektet 2014-2017 – Uni Research Miljø 2018
Smoltslep, utvandringsforsøk og registrering av tilbakevandret PIT-merket laksesmolt i Eidfjordvassdraget - Fremdriftsrapport 2017. – Uni Research Miljø 2018
Kilenotovervåking med uttak av rømt fisk i Osterfjordsystemet 2017 – Uni Research Miljø 2018
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - årsrapport for 2017 – Uni Research Miljø 2018
Gytefisktelling av lasks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2017 – Uni Research Miljø 2018
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering – NORCE LFI 2018
Out of sync: monitoring the time of sea entry of wild and hatchery salmon Salmo salar smolt using floating passive-integrated transponder antennae – Journal of Fish Biology 2018
Where the salmon roam: fjord habitat use of adult Atlantic salmon – ICES Journal of Marine Science 2018
Kanalisert strekning i Audna; bonitering og drivtelling av gytefisk som grunnlag for restaureringstiltak. – Uni Research AS 2017
Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway – Havforskningsinstituttet/Veterinærinstituttet 2017
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. – Uni Research AS 2017
Release during night enhances survival of wild Atlantic salmon smolts – Fisheries Management and Ecology 2017
See all publications in Cristin