Vardø Restored

evalueringen tar for seg gjennomføringen og resultatene av prosjekt Vardø Restored som ble gjennomført i tidsrommet 2012 - 2016. Prosjektet tar utgangspunkt i den gjenværende førkrigsbebyggelsen i Vardø, og hvordan disse kulturminnene kan istandsettes og utvikles som en verdi for stedsutviklingsarbeid og brukes i næringsaktivitet. Prosjektet har en sterk forankring i lokalsamfunnet og setter befolkningen i sentrum for aktivt mobiliseringsarbeidet.