Go straight to content
<
<
Storage and distribusjon for new energy carriers in the Kristiansand region

Storage and distribusjon for new energy carriers in the Kristiansand region

Hovedmål:

Posisjonere Kristiansands-regionen og lokal industri bedre mot produksjon og bruk av hydrogen og ammoniakk.

Delmål:

Etablere kunnskap om energiknutepunkter innen transport og utarbeide aktuelle scenarier ved Langemyr og Kristiansand havn.

Evaluerer forskjellige teknologiske løsninger i forhold til spesifikke arealbruk og sikkerhetsmessige hensyn for lagring og distribusjon.

Etablere kunnskap om spesifikke behov for energimengder og forbruksmønstret

Støtte opp under andre hydrogen-initiativ i regionen med nødvendig kunnskap.

Virkning:Tett samarbeid, kompetanseheving, hovedprosjekter og på lang sikt arbeidsplasser i regionen

Prosjekteier:

NORCE

Samarbeidspartnere:

Greenstat

Kristiansand Havn

Bulk Data Centers AS

Umoe Advanced Composite (UAC)

On&Offshore Service AS

GCE NODE

Glencore Nikkelverket

Kristiansand Kommune

Agder Fylkeskommune

Prosjektet «Lagring og uttak for nye energibærere i Kristiansands-regionen» (LAGUNE KRS) er finansiert av Sørlandskompetansefond og samarbeidspartnere

Contact

Ulrik Thisted

Senior Researcher - Kristiansand

ulth@norceresearch.no
+47 976 78 950

Project facts

Name

Storage and distribusjon for new energy carriers in the Kristiansand region

Status

CONCLUDED

Duration

01.02.22 - 30.06.22

Location

Kristiansand

Total budget

530.000 NOK

Research group

Funding

Sørlandet Knowledge Foundation

Prosjekteier

NORCE

Project members

Trond Sikveland
Kine Sletengen
Kristian Stray
Ola Engehagen
Kim Lindseth
Kai Johansen
Christian B. von der Ohe
Solvor B. Stølevik
Vidar Ose

Samarbeidspartnere

Greenstat, Kristiansand Havn, Bulk Data Centers AS, Umoe Advanced Composite (UAC), On&Offshore Service AS, GCE NODE, Glencore Nikkelverket, Kristiansand Kommune, Agder Fylkeskommune