Go straight to content
<
<
Span of control and organizing among public sector managers

Span of control and organizing among public sector managers

Forskergruppen skal kartlegge størrelsen på lederspenn i kommuner og fylkeskommuner og undersøke sammenhengen mellom lederspenn og organisatorisk struktur, sykefravær og turnover. Videre skal studien avdekke lederes egne erfaringer og handlingsrom knyttet til det å utøve ledelse gitt antall ansatte de har ansvar for, innen henholdsvis helse- og omsorgstjenestene og barnehagesektoren.

Prosjektet benytter seg av registerdata, det vil si KS sitt register over ansatte i kommunal og fylkeskommunal sektor. På oppdrag fra NORCE Norwegian Research Centre har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysningene i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dersom du skulle ha spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
-NORCE Norwegian Research Centre ved Kari Anne Holte per e-post (kaho@norceresearch.no) eller telefon 51 87 51 81
-Norce sin kontaktperson mot NSD: Renate Lien per e-post (reli@norceresearch.no) eller telefon 56 10 76 20.
-NSD – Norsk Senter for forskningsdata AS per epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon 55 58 21 17.

Project facts

Name

Span of control and organizing among public sector managers

Status

CONCLUDED

Duration

17.06.19 - 15.12.19

Total budget

1.000.000 NOK

Research group

Funding

The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS)

Project members