Go straight to content
<
<
Sommer i Folkehallene

Sommer i Folkehallene

Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om hvem som deltar på tilbudet Sommer i Folkehallene. Dette er et gratis aktivitetstilbud for alle barn og unge opptil 16 år, som foregår i fire idrettshaller i Sandnes, Stavanger, Randaberg og Sola, i sommermånedene. Tilbudet har som formål å øke fysisk og sosial aktivitet blant barn og unge, i tillegg til å fremme mestring, deltakelse og sosial utvikling, samt å forebygge utenforskap. Den viktigste målgruppen er utsatte barn og unge, selv om tilbudet har en universell utforming og retter seg mot alle. Hvem som faktisk benytter seg av tilbudet finnes det per i dag ikke data på, derfor ønsker Folkehallene å gjennomføre en kartlegging i form av en nettbasert spørreskjemaundersøkelse til besøkende barn og deres foresatte, med mål om 1000 deltakere totalt.

Hensikten med å innhente denne kunnskapen er tredelt:

  • Å kvalitetssikre at tilbudet treffer uttalte målgrupper (sårbare barn og unge, eksempelvis fra lavinntektsfamilier eller som ikke deltar i andre fritidstilbud)
  • Å få en indikasjon på mulige samfunnsgevinster av gratistilbudet (eksempelvis økt fysisk aktivitet)
  • Å skaffe grunnlagsdata for senere søknad til Forskningsrådet (NFR) om finansiering til forskningsprosjekt tilknyttet Folkehallene i Rogaland. En slik søknad kan eksempelvis utarbeides i et samarbeid mellom Nettverk for velferdsforskning, herunder relevante fagmiljø ved Universitetet i Stavanger, VID vitenskapelige høgskole og Norwegian Research Centre (NORCE).

Project facts

Name

Sommer i Folkehallene

Status

CONCLUDED

Duration

15.05.23 - 31.12.23

Location

Kristiansand

Total budget

440.000 NOK

Research group

Prosjekteier

NORCE

Project members

Helga Birgit Bjørnarå