Potensielle synergier mellom algeproduksjon og biogass