Go straight to content
<
<
Negative barndomsopplevelser - Familier, resiliens og senere fungering: Familiestress og resiliens hos ungdom

Negative barndomsopplevelser - Familier, resiliens og senere fungering: Familiestress og resiliens hos ungdom

Formålet er å undersøke mekanismene som påvirker utvikling og senere fungering hos personer som har opplevd sykdom hos foreldre i barndommen og avdekke faktorer som kan virke beskyttende og fremme positiv utvikling. Vi er særlig interessert i hvordan offentlig aktører bidrar og støtter ungdommer i krevende situasjoner som dette, samt hvordan slik støtte kan forbedres. Utvalget omfatter personer mellom 18 og 40 år der minst en av foreldrene har fått kreftdiagnose eller mottatt behandling for psykiske lidelser i løpet av deres oppvekst. Individuelle kvalitative intervjuer vil brukes for å få tilgang til respondentenes erfaringer og bedre forstå hvordan resiliens kan utvikles og støttes i slike situasjoner. Vi vil også organisere workshopper for å drøfte felleserfaringer, særlig hvordan ungdommer i tilsvarende situasjoner har vært og kunne vært bedre støttet av offentlige institusjoner (for eksempel skole, helsevesenet).

Project facts

Name

Negative barndomsopplevelser - Familier, resiliens og senere fungering: Familiestress og resiliens hos ungdom

Status

Active

Duration

20.03.23 - 31.12.24

Location

Bergen

Research group

Prosjekteier

NORCE

Project members

Annette La Greca
Alice Milivinti
Kamrul Islam
Håvard Rydland
Egil Kjerstad
Sondre Aasen Nilsen
Elisabeth Fransson
Ingrid Rindal Lundeberg

Samarbeidspartnere

NORCE, University of Miami, VID vitenskapelige høgskole, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS