Go straight to content
<
<
Multi-Scale Sea-Ice Code

Multi-Scale Sea-Ice Code

Project facts

Name

Multi-Scale Sea-Ice Code

Status

Active

Duration

01.07.21 - 01.07.25

Location

Bergen

Research areas

Research group

Prosjekteier

Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling

Project members

Einar Olason
Heather Regan
Timothy Spain

Samarbeidspartnere

Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, NORCE