Go straight to content
<
<
Microplastics in wastewater as a carrier and dispersal route of antibiotic resistance in oceans

Microplastics in wastewater as a carrier and dispersal route of antibiotic resistance in oceans

Prosjektet gir oss ny kunnskap om effekten av plastforurensning, spesielt mikroplast, og sammenhengen mellom disse små plastpartiklene og spredning og utvikling av antibiotikaresistens. Prøvetaking på avløpsvannbehandlingsanlegg i Norge og Sør-Afrika, på en sammenlignende måte, vil gi oss ny innsikt i hvilken rolle mikroplast har, for å spre og opprettholde antimikrobiell resistens. COVID-19 pandemien har gjort at den internasjonale utvekslingen vi har planlagt mellom Norge og Sør Afrika, ikke har vært mulig å gjennomføre. I prosjektet har vi nå gjort ferdig alle innsamlinger og er nå i prosessen med å analysere sekvensdata fra prosjektet. Vi har nå en mastergradsstudent som jobber med horisontal genoverføring i biofilm på mikroplast, og vi har publisert en artikkel fra vår doktorgradsstudent finansiert gjennom prosjektet. Vi har i 2021 uteksaminert en mastergrad student og en bachelorgrad i samarbeid med Universitetet i Tromsø.

Contact

Odd-Gunnar Wikmark

Research Director Gene Technology, Environment and Society - Tromsø

ogwi@norceresearch.no
+47 56 10 78 84

Project facts

Name

Microplastics in wastewater as a carrier and dispersal route of antibiotic resistance in oceans

Status

CONCLUDED

Duration

01.01.19 - 31.12.22

Location

Tromsø

Total budget

4.000.000 NOK

Research group

Research Topics

Funding

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NORCE

Project members

Kabelo Stenger
Carlos Bezuidenhout

Samarbeidspartnere

North-West University

Relevant stories

See all news