Go straight to content
<
<
Kartlegging av sars-CoV-2 utbruddet i Ulvik

Kartlegging av sars-CoV-2 utbruddet i Ulvik

I januar/februar 2021 brøt det ut smitte med sars-CoV-2 i Ulvik Herad. Det ble gjennomført testing, smittesporing, karantenering og isolasjon etter gjeldende retningslinjer, og utbruddet ble raskt slått ned. Alle nese/halsprøver ble sendt til Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, for analysering av smitte. Hos rundt 12% av de ca. 1100 innbyggerne ble det påvist sars-CoV-2 av britisk varianttype (B.1.1.7), hvorav en stor andel hos barn og unge voksne. Vitenskapelig kartlegging av utbruddet i Ulvik vil kunne gi nyttig informasjon om smittespredning og effekten av smitteverntiltak i en mindre kommune. I tillegg vil undersøkelsene bidra til en bedre forståelse av individuelle sykdomsforløp og virusets sykdoms-givende egenskaper. I prosjektet ønsker vi å kartlegge hvordan infeksjonen spredte seg gjennom heradet, hvordan smittehindrende tiltak innvirket på spredningen, og hvordan smitten påvirket kliniske og immunologiske karakteristika hos de smittede. Gjennom journaldata og spørreskjema vil vi kartlegge sykelighet og sammenhenger med underliggende sykdom. For å få innsikt i den smittedes respons på viruset, vil vi ta blodprøver ca 1 mnd. etter smitte og deretter ca 6 mnd etter smitte. Blodprøvene vil analyseres for antistoff mot viruset og for en rekke betennelsesrelaterte molekyler. I tillegg vil vi kartlegge genregulering og genuttryk. Gener som disponerer for beskyttelse eller økt sykelighet vil også kunne bli undersøkt i blodprøver. Barn har ofte mildere sykdomsforløp enn eldre, og utbruddet i Ulvik gir mulighet til å undersøke hvorfor. Resultatene kan gi økt forståelse for barns sykdom og for prioritering av vaksiner. Spredningen vil følges gjennom en analyse av smittevernlegens nedtegnelser, og dessuten ved helgenomsekvensering av virusene som ble høstet fra de smittede. Ved helgenomsekvensering vil vi muligens kunne påvise mutasjoner i virusene etter hvert som de vandrer fra person til person. Resultatet vil å så fall få bruksverdi for kartlegging av tilsvarende utbrudd.

Project facts

Name

Kartlegging av sars-CoV-2 utbruddet i Ulvik

Status

Active

Duration

01.01.21 - 30.03.37

Project members

Elling Ulvestad
Marie Bullita
Øyvind Kommedal
Guri Rørtveit
Audun Sivertsen
Harleen Grewal
Unni Solem