Go straight to content
<
<
Impact of marine microplastic associated biofilms on environmental and human health

Impact of marine microplastic associated biofilms on environmental and human health

Katrine Jaklin, NORCE, , Tromso 2272, <p>Photo: Katrine Jaklin, NORCE</p>, Laboratory glasses filled with samples

Source:
Katrine Jaklin, NORCE

MarMib prosjektet tar for seg å undersøke hvordan plastforurensing kan fremme spredning av bakterier med motstandskraft mot antibiotika. Slike bakterier og gener, kan vokse på og spre seg med små plastpartikler kalt mikroplast, som sprer seg blant annet med havstrømmer. Prosjektgruppen består av forskere og forskningsinstitusjoner fra hele verden, fra Sør Afrika, Viet Nam, Costa Rica samt fra flere steder i Europa, inkludert Norge.

Tam Tran, NORCE, The prototype of an incubation device to be deployed in the ocean for the Marmib project., Device, ,

Source:
Tam Tran, NORCE

The prototype of an incubation device to be deployed in the ocean for the Marmib project.

Dessverre har COVID 19 epidemien hatt stor innvirkning på prosjektet, spesielt oppstarten har tatt tid. Nedstigning i flere land har gjort det vanskelig å begynne innsamling av data og planlegging og standardisering av prosjektet. Prosjektet har også en del mobilitet, som har vært umulig å gjennomføre. Vi har, imidlertid, holdt flere prosjektmøter digitalt og utarbeidet planer for innsamling and kolonisering av plastpartikler, innsamling av vannprøver og innsamling av marine plastpartikler. Vi er i sluttfasen av å designe innsamlingsapparat og ansettelse av post docs i prosjektet. Vi har også publisert en oversiktsartikkel om mikroplast og antibiotikaresistens i havene.

Contact

Odd-Gunnar Wikmark

Research Director Gene Technology, Environment and Society - Tromsø

ogwi@norceresearch.no
+47 56 10 78 84

Project facts

Name

Impact of marine microplastic associated biofilms on environmental and human health

Status

Active

Duration

01.01.21 - 01.10.25

Location

Tromsø

Total budget

12.000.000 NOK

Research group

Research Topics

Funding

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NORCE

Project members

Jennifer Clare Heyward
Veljo Kisand
Keilor Rojas-Jimenez
Carlos Bezuidenhout
Hans-Peter Grossart
Alexander Eiler

Relevant stories

See all news