Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten? Fokusgrupper med fastleger og andre hjelpere