FHF prosjekt 901514. Effekter av behandling mot lakselus, amøbegjellesykdom (AGD), og notrengjøring på gjellehelse hos laks i oppdrett

Related people

Trond Einar Isaksen