Energioptimalisering av næringsbygg ved bruk av kunstig intelligens

Målet med forskningsprosjektet er å utvikle en matematisk modell som kan simulere hvordan energien endrer seg i bygninger i forhold til forskjellige ytre faktorer.