Go straight to content
<
<
DynAMiTe - Dynamics of Arctic-Midlatitude Teleconnections: mechanisms, robustness and tropical modulation

DynAMiTe - Dynamics of Arctic-Midlatitude Teleconnections: mechanisms, robustness and tropical modulation

Global oppvarming har aksellerert de siste ti årene. Ingen steder er dette mer tydelig enn i Arktis, der stigende temperaturer og et minkende isdekke har fått mye oppmerksomhet i media. Slike endringer i Arktis kan påvirke klimaet lengre borte fra Arktis også, men årsak-virkningsforhold er ikke så godt forstått. Ett spørsmål er om oppvarmingen i Arktis har påvirket værmønsteret på midlere breddegrader, det vil si mellom tropiske og polare strøk. Det gjelder for eksempel mulig økning i ekstreme hendelser som vedvarende perioder med kulde, tørke, flom og hetebølger, slik vi for eksempel har sett de senere årene i Europa, Nord-Amerika, Russland og Pakistan .

Det finnes mange teorier for fjernvirkninger mellom Arktis og midlere breddegrader,og det er ingen enighet om forklaringsmodellen i forskningsmiljøet. Mens oppvarmingen i Arktis kan være en drivfaktor for endringer i værforhold på midlere breddegrader, er det sterke indisier på at både stratosfæren og variasjoner i tropene også spiller viktige roller i dette bildet.

I prosjektet DynAMiTe vil vi studere struktur og dynamikk til fjernvirkningsmønstre som omfatter Arktis og midlere breddegrader. Målet er å klargjøre hvilken rolle Arktis spiller for klimavariasjoner i andre regioner. I prosjektet vil vi nå dette målet ved å utføresimuleringer med forenklede klimamodeller. Resultatene fra disse simuleringene vil bli sammenholdt med værdatasett av høy oppløsning og resultater av svært store modellkjøringer som først har blitt tilgjengelige de siste årene. Vi forventer at DynAMiTe vil gi ny innsikt i samspillet mellom Arktis og midlere breddegrader, og forhåpentligvis vil klargjøre de motstridende meldingene som i dag blir gjengitt i media.

Resultater fra prosjeketet hittil:

- I klimamodeller påvirker vekselvirkningene mellom havet og atmosfæren i subpolare områder tilsynelatende hvor sterk oppvarming som simuleres i Arktis.

- ENSO-fjernkoblinger fra det tropiske Stillehavet til den euroatlantiske regionen varierer gjennom året. De ser ut til å være mest robust om høsten.

- Koblinger mellom sjøisen i Arktis og klimaet i Nord-Atlanteren er observert, men bare i enkelte perioder. Slike koblinger ser ut til å oppstå kun under spesielle forhold.

Project facts

Name

DynAMiTe - Dynamics of Arctic-Midlatitude Teleconnections: mechanisms, robustness and tropical modulation

Status

CONCLUDED

Duration

25.09.17 - 31.12.21

Total budget

9.900.000 NOK

Funding

Research Council of Norway (RCN)

Project members

Camille Li
Tim Woollings
Justin Wettstein
Yu Feng Siew
Clio Michel
Martin King