Go straight to content
<
<
Bruk av elektrogustometri innen odontologisk utredning: En metodestudie

Bruk av elektrogustometri innen odontologisk utredning: En metodestudie

Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om undersøkelse av smakssans ved hjelp av elektrogustometri. Variasjon mellom målinger (dag til dag) skal beregnes hos en gruppe friske forsøkspersoner uten subjektive smaksforstyrrelser. I tillegg skal man ved hjelp av denne metoden beregne tentative normalverdier. Dette utføres hos en gruppe forsøkspersoner i alderen 20 til 35 år. Data fra prosjektet kan legges til grunn for nye studier av faktorer som kan påvirke smakssansen, og som måles med elektrogustometri.

Project facts

Name

Bruk av elektrogustometri innen odontologisk utredning: En metodestudie

Status

CONCLUDED

Duration

01.10.17 - 30.09.22

Project members

Johanna Svahn
Birgitte F Lundekvam
Kåre Hatleberg