Bruk av elektrogustometri innen odontologisk utredning: En metodestudie

Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om undersøkelse av smakssans ved hjelp av elektrogustometri. Variasjon mellom målinger (dag til dag) skal beregnes hos en gruppe friske forsøkspersoner uten subjektive smaksforstyrrelser. I tillegg skal man ved hjelp av denne metoden beregne tentative normalverdier. Dette utføres hos en gruppe forsøkspersoner i alderen 20 til 35 år. Data fra prosjektet kan legges til grunn for nye studier av faktorer som kan påvirke smakssansen, og som måles med elektrogustometri.