Go straight to content
<
<
Trond Nilsen

Trond Nilsen

Senior Researcher

trni@norceresearch.no
+47 922 21 864
Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Trond Nilsen

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Regional utvikling i Arktis

More information about Trond Nilsen

See profile in Cristin

Projects

See all
See all
Publications
Greening of regional industrial paths and the role of sectoral characteristics: A study of the maritime and petroleum sectors in an Arctic region – European Urban and Regional Studies 2021
Blessing or curse for regions and firms? Narratives of the sharing economy as an innovative practice in a rural region in Norway – Norsk Geografisk Tidsskrift 2021
Blessing or curse for regions and firms? Narratives of the sharing economy as an innovative practice in a rural region in Norway – Norsk Geografisk Tidsskrift 2021
Globale produksjonsnettverk i nordområdene – Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2020
Global Production Networks and strategic coupling in value chains entering peripheral regions – The Extractive Industries and Society 2019
Sluttrapport fra forskningsprosjektet om regionale ringvirkninger fra utbyggings- og driftsfase av Goliat (6-2019) – NORCE 2019
The Role of Proximity Dimensions in Facilitating University-Industry Collaboration in Peripheral Regions: Insights from a Comparative Case Study in Northern Norway – Arctic Review on Law and Politics 2018
Foreign Direct Investment and regional renewal – 2018
With license to pollute: Stakeholders suggestions of environmental improvements regarding drilling waste in the Barents Sea – Barents Studies 2018
Innovasjon, organisering og rammebetingelser i nordnorsk beredskap. (1/2018) – Norut 2018
Assessment of the Firm-Region Coupling in the Arctic. Local content and innovative institutional regulations – Barents Studies 2017
Firm-driven path creation in arctic peripheries – Local Economy 2017
Innovation from the inside out: Contrasting fossil and renewable energy pathways at Statoil – Energy Research & Social Science 2017
INNOVASJON OG POLITIKK FOR ET GLOBALISERT NÆRINGSLIV Resultater fra VRI-forskerprosjektet i Finnmark 2014-2016. N1/2017 – Norut 2017
Connecting to Global Production Networks: Challenges for Regional Actors in Northern Norway. – Arctic Review on Law and Politics 2016
Samiske interesser i skyggen av en gryende petroleumsregion. – 2016
Re-evolution of growth pole settlements in northern peripheries? reflecting the emergence of an LNG hub in Northern Australia with experience from Northern Norway – 2016
Why Arctic policies matter: The role of exogenous actions in oil and gas industry development in the Norwegian High North – Energy Research & Social Science 2016
Foreign direct investment and renewal of industries: framing the reciprocity between materiality and discourse – European Planning Studies 2016
Local content in emerging growth poles: Local effects of multinational corporations' use of contract strategies – Norsk Geografisk Tidsskrift 2016
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016) – Norut 2016
Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? En undersøkelse av kompetanseprosjekter finansiert av Eni Norge i tilknytning til Goliatutbyggingen. Norut, rapport 16/2015. – Norut samfunnsforskning 2015
Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet.Møter mellom influenskommuner og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet – Norut Alta 2014
Hete markeder - kalde regioner. Operasjonelle utfordringer for næringsaktivitet i nordområdene. – Kart og Plan 2014
EPC som kontraktstrategi i offshore-prosjekter. – Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2014
Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring. Leveranser til Goliat prosjektet i Barentshavet – Norut Alta 2013
Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs» – 2013
Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig – Norut Alta 2012
Ungdom og Goliat. Ungdommers holdninger til framtidig arbeid i Vest-Finnmark – Norut Alta 2012
Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom kommuner i Finnmark og Eni Norges Goliatprosjekt – Norut Alta 2011
Politisk organisering i Elverum kommune. Erfaringer og justeringer – Østlandsforskning AS 2011
Klynger i krise: om tilpasningsstrategier hos utvalgte bedrifter i Raufoss industripark etter finanskrisen – Østlandsforskning 2010
Tredjepartsstrategien. En global aktørs strategier i nord – 2010
Åpningen av Barentshavet: Skapes en ny nordlig vekstpol i den norske oljeøkonomiens nordlige periferi? – 2010
Regionale forventninger om ringvirkninger av utbygging og drift av Goliat-feltet – Norut Alta 2010
Megaprojects and regional reform – Journal of Nordregio 2009
Innlandets posisjon og rolle i norsk petroleumsvirksomhet – Østlandsforskning AS 2009
Når konklusjonene ikke passer: Hvordan politikk og forskning kommuniserer om olje og gass – Tidsskrift for samfunnsforskning 2008
Energiscenarioer for nordområdene – Norut Alta 2008
Viktige interessenter synspunkter og posisjon i debatten om oljevernberedskap i Barentshavet og Lofoten/Vesterålen – IRIS Stavanger 2008
Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Snøhvit. – Norut Alta 2008
A state companies` regional dilemmas – Journal of Nordregio 2008
Nord i petroleumsnæringens hender? – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2007
Vest-Finnmark som økonomisk region? – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2006
Innledning – 2004
Mestring og transformasjoner – 2004
Drivkrefter bak regionaliseringslysten – Nordlys 2004
Lokal vilje - hvilken evne? – NÆR - en næringsavis for Finnmark 2004
Transformasjoner i Hammerfest. Feltkursrapport nr 29/2004 – Insitutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø 2004
See all publications in Cristin