<
<
Trond Nilsen

Trond Nilsen

Senior Researcher

trni@norceresearch.no
+47 922 21 864
Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Trond Nilsen

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Regional utvikling og bærekraftig verdiskaping

More information about Trond Nilsen

See profile in Cristin

Projects
See all
See all
Publications
Greening of regional industrial paths and the role of sectoral characteristics: A study of the maritime and petroleum sectors in an Arctic region – European Urban and Regional Studies 2021
Blessing or curse for regions and firms? Narratives of the sharing economy as an innovative practice in a rural region in Norway – Norsk Geografisk Tidsskrift 2021
Blessing or curse for regions and firms? Narratives of the sharing economy as an innovative practice in a rural region in Norway – Norsk Geografisk Tidsskrift 2021
Globale produksjonsnettverk i nordområdene – Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2020
Global Production Networks and strategic coupling in value chains entering peripheral regions – The Extractive Industries and Society 2019
Sluttrapport fra forskningsprosjektet om regionale ringvirkninger fra utbyggings- og driftsfase av Goliat (6-2019) – NORCE 2019
The Role of Proximity Dimensions in Facilitating University-Industry Collaboration in Peripheral Regions: Insights from a Comparative Case Study in Northern Norway – Arctic Review on Law and Politics 2018
Foreign Direct Investment and regional renewal – 2018
With license to pollute: Stakeholders suggestions of environmental improvements regarding drilling waste in the Barents Sea – Barents Studies 2018
Innovasjon, organisering og rammebetingelser i nordnorsk beredskap. (1/2018) – Norut 2018
Assessment of the Firm-Region Coupling in the Arctic. Local content and innovative institutional regulations – Barents Studies 2017
Firm-driven path creation in arctic peripheries – Local Economy 2017
Innovation from the inside out: Contrasting fossil and renewable energy pathways at Statoil – Energy Research & Social Science 2017
INNOVASJON OG POLITIKK FOR ET GLOBALISERT NÆRINGSLIV Resultater fra VRI-forskerprosjektet i Finnmark 2014-2016. N1/2017 – Norut 2017
Connecting to Global Production Networks: Challenges for Regional Actors in Northern Norway. – Arctic Review on Law and Politics 2016
Samiske interesser i skyggen av en gryende petroleumsregion. – 2016
Re-evolution of growth pole settlements in northern peripheries? reflecting the emergence of an LNG hub in Northern Australia with experience from Northern Norway – 2016
Why Arctic policies matter: The role of exogenous actions in oil and gas industry development in the Norwegian High North – Energy Research & Social Science 2016
Foreign direct investment and renewal of industries: framing the reciprocity between materiality and discourse – European Planning Studies 2016
Local content in emerging growth poles: Local effects of multinational corporations' use of contract strategies – Norsk Geografisk Tidsskrift 2016
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016) – Norut 2016
Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? En undersøkelse av kompetanseprosjekter finansiert av Eni Norge i tilknytning til Goliatutbyggingen. Norut, rapport 16/2015. – Norut samfunnsforskning 2015
Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet.Møter mellom influenskommuner og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet – Norut Alta 2014
Hete markeder - kalde regioner. Operasjonelle utfordringer for næringsaktivitet i nordområdene. – Kart og Plan 2014
EPC som kontraktstrategi i offshore-prosjekter. – Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2014
Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring. Leveranser til Goliat prosjektet i Barentshavet – Norut Alta 2013
Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs» – 2013
Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig – Norut Alta 2012
Ungdom og Goliat. Ungdommers holdninger til framtidig arbeid i Vest-Finnmark – Norut Alta 2012
Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom kommuner i Finnmark og Eni Norges Goliatprosjekt – Norut Alta 2011
Politisk organisering i Elverum kommune. Erfaringer og justeringer – Østlandsforskning AS 2011
Klynger i krise: om tilpasningsstrategier hos utvalgte bedrifter i Raufoss industripark etter finanskrisen – Østlandsforskning 2010
Tredjepartsstrategien. En global aktørs strategier i nord – 2010
Åpningen av Barentshavet: Skapes en ny nordlig vekstpol i den norske oljeøkonomiens nordlige periferi? – 2010
Regionale forventninger om ringvirkninger av utbygging og drift av Goliat-feltet – Norut Alta 2010
Megaprojects and regional reform – Journal of Nordregio 2009
Innlandets posisjon og rolle i norsk petroleumsvirksomhet – Østlandsforskning AS 2009
Når konklusjonene ikke passer: Hvordan politikk og forskning kommuniserer om olje og gass – Tidsskrift for samfunnsforskning 2008
Energiscenarioer for nordområdene – Norut Alta 2008
Viktige interessenter synspunkter og posisjon i debatten om oljevernberedskap i Barentshavet og Lofoten/Vesterålen – IRIS Stavanger 2008
Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Snøhvit. – Norut Alta 2008
A state companies` regional dilemmas – Journal of Nordregio 2008
Nord i petroleumsnæringens hender? – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2007
Vest-Finnmark som økonomisk region? – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2006
Innledning – 2004
Mestring og transformasjoner – 2004
Drivkrefter bak regionaliseringslysten – Nordlys 2004
Lokal vilje - hvilken evne? – NÆR - en næringsavis for Finnmark 2004
Transformasjoner i Hammerfest. Feltkursrapport nr 29/2004 – Insitutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø 2004
See all publications in Cristin