<
<
Sindre Myhr

Sindre Myhr

Senior Researcher

simy@norceresearch.no
+47 56 10 76 61
Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Sindre Myhr is an economist, educated at UiT The Arctic University of Norway. After finishing his education, he started working as a researcher at Norut. At Norut, later NORCE, he has had an integral role in collecting data through surveys, and quantitative analysis in many different fields. He has participated in large projects within geographic mobility, attitudes towards environmental toxins, attitudes towards IT in health care and the transition to a green bio economy. He has contributed in different mappings of reputation, demographics and labor markets, emergency services, businesses and business development in the municipalities.

Sindre Myhr

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Regional utvikling og bærekraftig verdiskaping

More information about Sindre Myhr

See profile in Cristin

Projects
See all
See all
Publications
Barometer 2022X – Kunnskapsbanken Nord-Norge 2022
Forventningsbarometer for Nord-Norge 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Bofasthet blant innvandrere: Hvem blir, og hvor lenge? – NORCE Norwegian Research Centre AS 2022
Resultater fra analyse av erfaringer med Tannlegehjelpen – NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Scraping the bottom of the barrel? Evidence on social mobility and internal migration from rural areas in nineteenth-century Norway – Scandinavian Economic History Review 2021
Forventningsbarometer for Nord-Norge 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Distriktskommunen - ein pådrivar for næringsutvikling – Fagbladet samfunn og økonomi 2021
Socio-economic analysis: Interreg Aurora – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Anbefalinger fra ungdomspanelet til nordområdemeldingen – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Kunnskapsgrunnlag/områdeanalyse Nordland, Troms og Finnmark, Sapmi – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Distriktskommunen som næringsutvikler – En kartlegging av næringsutviklerrollen anno 2020 – NORCE 2020
Sammenstilling og analyse av hovedfunn fra VRI-kartleggingene 2010 og 2015. Norut, Notat 01/2016. – Norut samfunnsforskning 2016
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016) – Norut 2016
"Det handler om equal opportinities" . Kvinner i ledelse i norsk olje og gassektor. Utviklingstrekk 2006-2015 – Norut rapport 05/2016 2016
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway – 2016
Flere vil – og flere får det til’. En kartlegging av samarbeidet mellom næringsliv og FoU-miljø i Troms. Norut, Rapport 20/2015. – Norut 2015
TRENDANALYSE - NØDMELDETJENESTEN DELRAPPORT I «NASJONALT NØDMELDINGSPROSJEKT» – Norut - Northern Research Institute 2014
Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter – Sintef-rapport 2013
Et kunnskapsbasert Nord-Norge – Handelshøgskolen i Tromsø, Universitetet i Tromsø 2012
Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene – Norut Alta 2012
Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur – Norut 2012
See all publications in Cristin