Go straight to content
<
<
Hogne

Hogne Sandvik

Research Professor

hosa@norceresearch.no
Årstadveien 17, 5009 Bergen

Hogne Sandvik

Division

Health & Social Sciences

More information about Hogne

See profile in Cristin

Projects

See all
See all
Publications
Dårligere data gir dårligere forskningskvalitet – Dagens medisin 2023
Årsstatistikk for legevakt 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Bomskudd fra helseministeren – Dagens medisin 2023
Årsstatistikk fra legevakt 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Nyansert bilde av krisen – Nationen 2023
Fastlegelotteriet - med livet som innsats? – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2023
Fastlegeordningen sparer liv – Bergens Tidende 2023
Eyr – allmennlegenes diskusjonsforum (1996-2017) – Michael 2022
Datamaskiner, internett og Primary Care Internet Guide – Michael 2022
Lite å hente for fastlegene ved differensiert basistilskudd – Dagens medisin 2022
Construction and validation of a morbidity index based on the International Classification of Primary Care – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2022
Reasons for acute referrals to hospital from general practitioners and out-of-hours doctors in Norway: a registry-based observational study – BMC Health Services Research 2022
Årsstatistikk for legevakt 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Professor Niels Berner Sørenssen (1774-1857) - teori og praksis i en medisinsk brytningstid. – Michael quarterly. Supplement 2021
Continuity in general practice as a predictor of mortality, acute hospitalization, and use of out-of-hours care: registry-based observational study in Norway – British Journal of General Practice 2021
Årsstatistikk for legevakt 2020. Rapport nr. 2-2021 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 2021
Bruk av uspesifikke diagnosekoder på legevakt – Tidsskrift for Den norske legeforening 2020
Årsstatistikk fra legevakt 2019 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 2020
Barn på legevakt med gastroenteritt før og etter innføring av rotavirusvaksinen – Tidsskrift for Den norske legeforening 2020
Barn på legevakt med ørebetennelse etter innføring av pneumokokkvaksinen – Tidsskrift for Den norske legeforening 2020
General practitioners' provision of end-of-life care and associations with dying at home: a registry-based longitudinal study – Family Practice 2020
Jeg savner Gudmund Hernes – Dagsavisen 2019
Legevaktkonsultasjoner julaften, nyttårsaften og en vanlig lørdag – Tidsskrift for Den norske legeforening 2019
General practitioners’ and out-of-hours doctors’ role as gatekeeper in emergency admissions to somatic hospitals in Norway: registry-based observational study – BMC Health Services Research 2019
Doctors’ characteristics and the use of long consultations at out-of-hours services 2008–2017: a registry-based follow-up study in Norway – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2019
Årsstatistikk fra legevakt 2018 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 2019
Legevaktens historie. Fra barberkirurg til digital vaktlege – Najonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 2018
Frequent attenders at primary care out-of-hours services: a registry-based observational study in Norway – BMC Health Services Research 2018
Comparing unplanned and potentially planned home deaths: a population-based cross-sectional study – BMC Palliative Care 2018
Årsstatistikk fra legevakt 2017 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse 2018
Fastlegeordningen kan bryte sammen – HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk 2018
Fastlegeordningen forvitrer – hva nå? – Tidsskrift for Den norske legeforening 2017
Legevaktkontakter på grunn av forgiftning i Norge 2006-15 [Contacts with out-of-hours services because of poisonings in Norway 2006 – 15] – Tidsskrift for Den norske legeforening 2017
Factors predicting antibiotic prescription and referral to hospital for children with respiratory symptoms: secondary analysis of a randomised controlled study at out-of-hours services in primary care – BMJ Open 2017
Point-of-care ultrasonography in Norwegian out-of-hours primary health care – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2017
Årsstatistikk fra legevakt 2016 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse 2017
Legevaktens historie – 2016
Cancer patients’ use of primary care out-of-hours services: a cross-sectional study in Norway – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2016
Out-of-hours antibiotic prescription after screening with C reactive protein: A randomised controlled study – BMJ Open 2016
Årsstatistikk fra legevakt 2015 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse 2016
Årsstatistikk fra legevakt 2014 – Nasjonalt kompetansesenter, Uni Research Helse 2015
Primary care utilization among patients with influenza during the 2009 pandemic. Does risk for severe influenza disease or prior contact with the general practitioner have any influence? – Family Practice 2015
Årsstatistikk fra legevakt 2013 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse 2014
Immigrant and native regular general practitioners in Norway. A comparative registry-based observational study – European Journal of General Practice 2014
Årsstatistikk fra legevakt 2012. Rapport nr. 3 2013 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research 2013
Allmennlegene, Eyr og sosiale medier – 2013
Terapeutiske beslutninger og handlinger – 2013
Capacity and adaptations of general practice during an influenza pandemic – PLOS ONE 2013
Allmennmedisin, 3. utgave – Gyldendal Akademisk 2013
Fastlegepasienters bruk av legevakt – Tidsskrift for Den norske legeforening 2012
Hvilke fastleger deltar i legevakt? – Tidsskrift for Den norske legeforening 2012
Clinical practice patterns among native and immigrant doctors doing out-of-hours work in Norway: a registry-based observational study – BMJ Open 2012
Immigrants' use of emergency primary health care in Norway: a registry-based observational study – BMC Health Services Research 2012
Use of laboratory tests in out-of-hours services in Norway – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2012
Immigrants' use of emergency primary health care in Norway: a registry-based observational study – BMC Health Services Research 2012
Professor Niels Berner Sørenssens Therapia generalis – en ”katekisme” for legestudenter anno 1828? – Michael Quarterly 2012
Årsstatistikk fra legevakt 2011 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 2012
Årsstatistikk fra legevakt 2010 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 2011
Hygienekampanjen høsten 2009 – færre infeksjonstilfeller på legevakt? – Tidsskrift for Den norske legeforening 2011
Arbeidsstil hos fastleger og andre leger på legevakt – Tidsskrift for Den norske legeforening 2010
Evaluering av TrinnVis Kvalitetsarbeid. Rapport nr. 1-2010 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 2010
Evaluering av TrinnVis Kvalitetsarbeid – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse 2010
Årsstatistikk fra legevakt 2008 og 2009 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse 2010
Comparison of Two Questionnaires for Assessing the Severity of Urinary Incontinence: The ICIQ-UI SF Versus the Incontinence Severity Index – Neurourology and Urodynamics 2009
Web-based survey attracted age-biased sample with more severe illness than paper-based survey – Journal of Clinical Epidemiology 2009
Årsstatistikk fra legevakt 2007 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse 2009
Norwegian regular general practitioners' experiences with out-of-hours emergency situations and procedures – Emergency Medicine Journal 2008
Rapport: Legevakt på internett – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 2008
Hvilke leger mottar trygderefusjon for legevaktarbeid? – Tidsskrift for Den norske legeforening 2007
Fastlegenes deltakelse i legevakt – Tidsskrift for Den norske legeforening 2007
Validity of the incontinence severity index: comparison with pad-weighing tests – International Urogynecology Journal 2006
Telefontilgjengelighet hos fastlegen – Tidsskrift for Den norske legeforening 2005
Smittevernloven : veileder : førstegangs helseundersøkelse (IK-2595) – Statens helsetilsyn 1998
Stell pent med allmennlegen – Bergens Tidende 1998
Doctors' characteristics and practice patterns in general practice: an analysis based on management of urinary incontinence – Scandinavian Journal of Primary Health Care 1990
See all publications in Cristin