Go straight to content
<
<
Anne Marthe Harstad

Anne Marthe Harstad

Researcher

ahar@norceresearch.no
+47 51 87 53 19
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Anne Marthe Harstad

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Regional utvikling i Arktis

More information about Anne Marthe Harstad

See profile in Cristin

Projects

See all
See all
Publications
Sirkulære Sunnfjord – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner – International Research Institute of Stavanger 2016
Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 - 2020 – International Research Institute of Stavanger 2016
Forskerblikk på politikk og samfunn – International Research Institute of Stavanger 2015
«(Møje) Smått e’ godt»: Om hvorfor framtiden til næringslivet i Stavangerregionen ligger i et mangfold av mindre næringer/klynger – International Research Institute of Stavanger 2015
Regionale effekter som følge av Rogfast og Ryfast – International Research Institute of Stavanger 2015
Perspektivanalyse for utvikling av transport og logistikk-knutepunkt i sør-Rogaland – International Research Institute of Stavanger 2015
Industribyggerne 2015: En kartlegging av sysselsetting i norske petroleumsrelaterte virksomheter, med et særskilt fokus på leverandørbedriftenes eksportsysselsetting – International Research Institute of Stavanger 2015
Trenger 870 nye offshorearbeidere hvert år – Stavanger Aftenblad 2014
Hvordan går det egentlig med Rogaland? Konjunkturbarometeret for Rogaland september 2014 – International Research Institute of Stavanger 2014
Kartlegging og analyse av bussbrukernes reisemønster og vurdering av tilbudet i sentrale områder på Nord-Jæren og Haugalandet – International Research Institute of Stavanger 2014
Offshoreansatte: Hvem er de? Hvor mange må erstattes i årene fremover? – International Research Institute of Stavanger 2014
Ropes det krise lenge nok, kommer den kanskje! – Stavanger Aftenblad 2014
Nye hoder i dårlige tider – Dagens næringsliv 2014
Næringsklynger i en ny storregion: Hva har vi og hva er potensialet framover? – International Research Institute of Stavanger 2013
See all publications in Cristin