Gå rett til innhold
<
<
Hvordan sikre konkurransekraft mens vi utvikler en sirkulær økonomi?

Hvordan sikre konkurransekraft mens vi utvikler en sirkulær økonomi?

Adobe Stock 508618394, Den biologiske sirkelen, Adobe Stock 508618394, <p>Adobe Stock</p>, Grøn sirkel av piler omkranset av ikoner.  Vektorgrafikk som illusterer sirkulærøkonomi.

Kilde:
Adobe Stock 508618394

Den biologiske sirkelen

Naturressursene våre er under press. For å redde klimaet, naturen og miljøet må vi bruke råvarene våre langt mer effektivt. Slik reduseres også behovet for å ta ut nye ressurser.

Bioøkonomien er sentral i denne grønne omstillingen og vi må bruke fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, kjemikalier, materialer og energi. Det etableres nå flere bioparker med bedrifter som kan dele og utnytte hverandres spillvarme, vann og biologiske ressurser.

Men samarbeid på tvers av sektorer er krevende. Parkene er avhengig av en kunnskapsrik fasilitator for å kartlegge muligheter, innhente kunnskap og drive arbeidet fremover. Og det hersker også stor usikkerhet rundt forretningsmodeller, økonomisk risiko, og ansvarsfordeling.

Hva skal til for å komme forbi disse barrierene? Hvorfor tar utviklingen så lang tid? Hva kan politikerne gjøre for å støtte opp under de mange gode initiativene som næringslivet og forskningsmiljøene nå er med på å drive frem?

Moderator: Stig Arild Pettersen

Medvirkende:

  • Gro Elin Kjæreng Bjerga, Forskningsleder, NORCE
  • Emelie Langemyr Eriksen, Forsker, NORCE
  • Inge Hedenstad Stangeland, Prosjektleder, Industriutv. Lervika, Kvinesdal
  • Christope Pinck, International Relations Manager, Eyde Klyngen
  • Trond S. Kristiansen, Rådgiver, Agder Symbiose
  • Ulrikke Voltersvik Hernæs, Forretningsutvikler biologiske verdikjeder, BIR AS
  • Sverre Myrli, Næringskomiteen, AP, Stortinget
  • Ingrid Liland, Nestleder, Miljøpartiet De Grønne

Kontaktperson

Gunn Janne Myrseth

Seniorrådgiver kommunikasjon - Bergen

gumy@norceresearch.no
+47 944 98 223

Tid

Tirsdag 13. august 2024
kl: 12.00 - 13.00

Pris

Gratis

NORCE på Arendalsuka

Se alle events
Se alle events