Nina Therese Lunde

Nina Therese Lunde

Førstekonsulent
Telefon: +47 56 10 72 57
Epost: nilu@norceresearch.no
Kontoradresse: Kalfarveien 31, 5018 Bergen, Norway
  • Avdeling
    Helse

Ekspertise:

•Administrativ støtte til forskere

•Administrativ oppfølging av enhetens prosjekter

•Informasjons- og webarbeid

•forskningsassistanse

Koordinator PraksisNett Vest