<
<
Isabel Sebjørnsen

Isabel Sebjørnsen

Forsker III

iseb@norceresearch.no
+47 56 10 73 04
Årstadveien 17, 5009 Bergen

Isabel Sebjørnsen

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Isabel Sebjørnsen

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt

Oppdaterte verktøy for vurdering og håndtering av akutt syke eldre

Aktuelt

Må tenke nytt for å håndtere eldre med akutt sykdom bedre

Aktuelt

Skal redusere unødvendig antibiotikabruk