Anette Osland Bakke

Prosjektcontroller
Telefon: +47 51 87 54 20
Epost: abak@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway
  • Avdeling
    Økonomi og finans