Gå rett til innhold

Laboratorium for bærekraftig energi

Laboratorium for bærekraftig energi benyttes til eksperimentell forståelse av strømning i undergrunnen og koblede biogeokjemiske prosesser. Vi har også en bred instrumentpark for analytiske tjenester.

Infrastrukturen vår består av en rekke forskjellige forskningslaboratorier som brukes til å teste og utforske strømningsprosesser, visualisering av væskestrøm, forstå mikrobiologiske prosesser og kjemisk analyse.

Forskningslaboratoriene er lokalisert i Bergen. Bli med inn på laboratoriet:

Strømningsprosesser

 • Strømningslaboratorier for eksperimenter ved reservoarbetingelser
 • Fleksible oppsett
 • Separate soner for hydrogenforsøk
 • Radiale strømningsmodeller for forbedret forståelse av nærbrønnsfenomener

Visualisering

 • Lab-on-a-chip mikromodeller for kvantifisering av tidsavhengige poreskalaprosesser
 • 2D røntgen for visualisering av ustabile fronter og kvantifisering av hvordan reservoarheterogeniteter påvirker væskestrøm

Mikrobiologi

 • Rutiner for feltprøvetaking fra overflate og undergrunn
 • Aerobisk og anaerobisk kultivering, anriking, isolering og karakterisering av mikroorganismer
 • Fleksible oppsett for dyrkingsforsøk ved atmosfærisk og forhøyet trykk
 • Dose-effekt studier for å forstå hvordan stimuli, forurensinger og inhibitorer påvirker vekst
 • Vekstforsøk ved dynamiske væskestrøm

Analyse

 • Laboratorier for kjemisk analyse, inkludert gass- og væskekromatografi, totalt organisk karbon og reometer for bestemmelse av væskeegenskaper
 • Laboratorier for mikrobiologisk analyse, inkludert bestemmelse av celletall, mikroskopi og DNA-basert identifisering

Kontakt oss

Besøksadresse

Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen

Kontaktperson

Ketil Djurhuus
Forskningsleder
Sustainable Energy Research Labs

+47 56 10 71 09
kedj@norceresearch.no