Go straight to content
<
<
Social inequalities, educational attainment and mental health: Development, mediators and moderators in a longitudinal child cohort study

Social inequalities, educational attainment and mental health: Development, mediators and moderators in a longitudinal child cohort study

Det er en dokumentert sammenheng mellom sosioøkonomisk status og psykiske vansker. Kunnskap om hva som påvirker utviklingen av dette over tid er imidlertid begrenset. I det pågående prosjektet benytter vi data fra ulike tidspunkt i Barn i Bergen studien, som nå er koblet til registerdata på skoleutfall og skolegjennomføring fra Nasjonal Utdanningsdatabase. Med dette datagrunnlaget studerer vi sammenhengen mellom sosioøkonomisk status, mental helse,
helseplager og utdanningsforløp. I prosjektet har vi et spesifikt fokus på søvn, fysisk aktivitet og negative/stressende livshendelser som mulige mellomliggende faktorer som kan bidra til å forklare hvordan sosioøkonomisk status henger sammen med psykiske vansker.

I 2015 publisert vi den første artikkelen med utspring fra prosjektet i Journal of Sleep Research der vi så på sammenhengen mellom psykiske helse, familiekarakteristika og forsinket søvnfase. Her viste vi at ungdom med en betydelig forskjøvet døgnrytme i større grad enn andre ungdommer kommer
fra familier med dårlig økonomi, bor i husholdninger med én forelder og har fedre med lavere utdanning.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskningsmiljøer og i år har forskere fra RKBU, NORCE møtt og samarbeidet på prosjektet med forskere fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Atferdsenteret og internasjonale samarbeidspartnere fra University of Auckland, New Zealand og Boston College, USA.

Project facts

Name

Social inequalities, educational attainment and mental health: Development, mediators and moderators in a longitudinal child cohort study

Status

CONCLUDED

Duration

01.01.14 - 01.03.17

Total budget

5.923 NOK

Research Topics

Funding

Research Council of Norway (RCN)

Project members

Børge Sivertsen
Hilde Sakariassen
Siren Haugland