Go straight to content
<
<
Samspill mellom dyr og mennesker - Antrozoologi (Forskningsgruppe)

Samspill mellom dyr og mennesker - Antrozoologi (Forskningsgruppe)

Project facts

Name

Samspill mellom dyr og mennesker - Antrozoologi (Forskningsgruppe)

Status

Active

Duration

01.01.17 - 01.08.30

Project members

Anne Marie Støkken
Andreas Reier Jensen
Bente Berget
Anne Brita Thorød
Elsebeth Krøger
Berit Johannessen