Go straight to content
<
<
OXIPRO

OXIPRO

, , OXIPRO forbrukervarer bedre med nye enzymtyper, ,

Hva gjør vi

OXIPRO har fokus på utvikling av nye enzymer for miljøvennlige forbruksvarer.

Det fireårige initiativet, finansiert under EUs Horisont 2020-program, samler et tverrfaglig team av forskere og interessenter fra 15 ekspertorganisasjoner i 11 europeiske land. Sammen skal de jobbe for å utvikle nye enzymer, såkalte oksidoreduktaser, som et grønnere alternativ i produksjonen av forbruksvarer.

Gjennom OXIPRO vil partnerne gjøre en forskningsinnsats for å utvikle enzymene effektivt ved bruk av banebrytende bioinformatikk og bioteknologi.

Oksidoreduktaser er en uutnyttet type enzymer som kan erstatte fossil-baserte kjemikalier, legge til funksjonalitet i produkter, omdanne avfall til verdi og samtidig øke produktkvalitet. Ved å utvide utvalget av industrielle oksidoreduktaser kan det gi mer miljøvennlige produkter, slik som vaskemidler, tekstiler, solkremer og kosttilskudd.

OXIPRO har et totalbudsjett på seks millioner euro.

Hvorfor er dette viktig

En opplevd vilje hos forbrukerne til å betale mer for grønnere produkter er en drivkraft for løsninger på dagens høye energiforbruk og bruk av fossile kjemikalier i produktutvikling. Det mener forskerne som nå sammen har satt i gang med OXIPRO-prosjektet.

Mål

Gjennom OXIPRO vil partnerne gjøre en forskningsinnsats for å utvikle enzymene oksidoreduktaser effektivt ved bruk av banebrytende bioinformatikk og bioteknologi.

Project facts

Name

OXIPRO

Status

Duration

07.06.24 - 07.06.24

Location

Bergen

Project website

https://www.oxipro.eu/

Research group

Prosjekteier

NORCE

Samarbeidspartnere

Barcelona Supercomputing Center, Biocatalysts, CRB Benelux BV, Calyxia, Gecco, Leitat managing technologies, Redinn, Rolco, VTT, SB Science Management, Universitat Autonoma de Barcelona, University of Groningen, Zorluteks