Online characterization of Molten Metal by means of Atomic Absorption Spectroscopy

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom tre smelteverksbedrifter lokalisert i
Agder regionen, Xstrata Nikkelverk, Elkem Solar og Vestas Castings og et
nytt natur-vitenskapelig teknologisk institutt Teknova, lokalisert i Kristiansand.
Prosjektet er et resultat av et initiativ for samarbeid innen prosess industrien
i Norge, ledet av Eyde-nettverket, under nylig arrangerte FoU forumer
og konferanser innen PROSIN, prossess prosessindustriell arena for
forskningsbasert innovasjon i Norge. Prosjektet innebærer videreutvikling
av LM-AAS målemetode opprinnelig konseptualisert hos Elkem Solar, men
som finnes av interesse hos de fleste smelteverker, hvor nøyaktig og hurtig
analyse av metall sammensetning er påkrevd. Dette er tilfelle for det tre
deltakende bedrifter, men antas viktig for andre smelteverksbedrifter også,
som Eramet Norway, Alcoa og lignende. Årsaken er betydelig tidsforsinkelse
forbundet med de konvensjonelle analysemetodene, som impliserer
betydelig tap av tids- og energiressurser og et tilsvarende økonomisk tap.