Municipality Branding

Mange kommunar er etterhvert bevisst på og opptatt av hva slags omdømme de har - og ikke minst hva slags omdømme de kan skape seg.Dette både for å være et tydeligere fellesskap for de som bor der men og for å være attraktive i arbeidet med å tiltrekke seg arbeidskraft, nye innbyggere og samarbeidspartnere. Hovedmålet med dette prosjektet er først og fremst å øke kunnskapen om hvordan slik omdømmebygging går for seg og hva som er innholdet i det i norske kommunar.