Kommunalt ettervern på Jæren, bygget på effekt. og designstudier

Prosjektet ønsker å utvikle og kvalifisere et helhetlig kommunalt
ettervernstilbud, levert i samarbeid med private aktører. Utfordringen vår er
at mange av de som blir rusfrie på institusjon, faller tilbake til rus etter at de
blir bosatt i kommunene. De fire kommunene bak dette prosjektet har fått en
bevilgning direkte over statsbudsjettet med en helårseffekt på 4,66 millioner
fra 2017 for å pilotere en ny metode for kommunalt styrt ettervern. Metoden
integrerer et tilbud fra en privat aktør (No Limitation AS) i et kommunalt styrt
ettervern. Det private tilbudet til No Limitation er en kombinasjon av hard
fysisk trening og sosial oppfølging. Samtidig er dette kun en ett tilbudene
kommunene på sikt tenker å tilby. I prosjektet utvikler vi metoder for å
kartlegge effekter av denne typen tilbud, hvordan vi forstår brukeren, hvordan
vi forstår kommunale tjenester, og hvordan alt dette kan settes sammen til en
helhetlig kommunal tjenestereise.