Go straight to content
<
<
Kommunalt ettervern på Jæren, bygget på effekt. og designstudier

Kommunalt ettervern på Jæren, bygget på effekt. og designstudier

Prosjektet ønsker å utvikle og kvalifisere et helhetlig kommunalt
ettervernstilbud, levert i samarbeid med private aktører. Utfordringen vår er
at mange av de som blir rusfrie på institusjon, faller tilbake til rus etter at de
blir bosatt i kommunene. De fire kommunene bak dette prosjektet har fått en
bevilgning direkte over statsbudsjettet med en helårseffekt på 4,66 millioner
fra 2017 for å pilotere en ny metode for kommunalt styrt ettervern. Metoden
integrerer et tilbud fra en privat aktør (No Limitation AS) i et kommunalt styrt
ettervern. Det private tilbudet til No Limitation er en kombinasjon av hard
fysisk trening og sosial oppfølging. Samtidig er dette kun en ett tilbudene
kommunene på sikt tenker å tilby. I prosjektet utvikler vi metoder for å
kartlegge effekter av denne typen tilbud, hvordan vi forstår brukeren, hvordan
vi forstår kommunale tjenester, og hvordan alt dette kan settes sammen til en
helhetlig kommunal tjenestereise.

Project facts

Name

Kommunalt ettervern på Jæren, bygget på effekt. og designstudier

Status

CONCLUDED

Duration

15.06.17 - 12.06.20

Project members

Helga Tengs-Pedersen
Asgeir Mamen