Go straight to content
<
<
iNET: an International Network to Enhance Older Adult Transitions between Emergency Departments and Communities

iNET: an International Network to Enhance Older Adult Transitions between Emergency Departments and Communities

Prosjektet ledes av Senter for omsorgsforskning Vest ved HVL og University of Manitoba. University of Alberta og NKLM er samarbeidspartnere.

Prosjektet har som mål å bygge et internasjonalt nettverk av studenter, forskere, helsetjenesteytere og beslutningstakere. Deltakerne som er rekruttert til nettverket samarbeider om å definere «best care practices» for håndtering av akutte sykdomsepisoder hos hjelpetrengende eldre, og sammenlikne det kanadiske og det norske helsevesenet når det kommer til dette. iNET er særlig fokusert på forflytninger av pasienter fra sykehjem/omsorgsboliger til akuttmottak/sykehus.

For å stimulere til varig samarbeid er det lagt opp til mobilitet mellom Norge og Canada. Fire workshoper vil avholdes, i tillegg til utveksling av deltakerne mellom de to landene.

Project facts

Name

iNET: an International Network to Enhance Older Adult Transitions between Emergency Departments and Communities

Status

CONCLUDED

Duration

01.10.20 - 30.09.23

Project members

Frode Fadnes Jacobsen
Arne Bastian Wiik
Greta Cummings
Malcolm Doupe