Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten?

Studiens hensikt er å kartlegge hvordan pasienter med symptomer på depresjon blir møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten. I denne hensikt vil vi innhente erfaringer og synspunkter fra brukere og helsepersonell. Vi vil utføre fokusgruppe-intervjuer med ulike helseprofesjoner i primærhelsetjenesten og sekundærhelsetjenesten som samarbeider om å hjelpe pasienter med symptomer på depresjon, og vi vil innhente opplysninger fra brukere av Mental Helses nettsider via et nettbasert spørreskjema.