Go straight to content
<
<
Godt begynt - Varig endring for Agder

Godt begynt - Varig endring for Agder

Prosjektet Godt begynt skal medvirke til at barn og unge skal ha best
mulig helse i sin hverdag, og at helsesykepleiere i helsestasjonene og
på skolene kan arbeide ut fra best tilgjengelig kunnskap. Godt begynt
legger til rette for kunnskapsbasert vurdering av barn og unges
utvikling, psykiske helse og livskvalitet til bruk som beslutningsstøtte i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Project facts

Name

Godt begynt - Varig endring for Agder

Status

Active

Duration

01.07.18 - 31.12.24

Project members

Per Christer Thomas Westergren
Geir Inge Hausvik
Elin Thygesen
Anja Nastasja Robstad
Eirik Abildsnes
Kristin Haraldstad
Liv Fegran
Åshild Tellefsen Håland
Unni Mette Stamnes Köpp
Margunn Aanestad
Elling Tufte Bere
Kjetil Elias Telle
Pål Suren