Go straight to content
<
<
Fosterbarns psykiske helse

Fosterbarns psykiske helse

Barn plassert utenfor hjemmet har økt forekomst av psykiske vansker.Prosjektet er en kartlegging av barn (6-12 år) i fosterhjem med metoder brukt i norske og internasjonale epidemiologiske og kliniske studier. Prosjektet tar opp tre problemstillinger om psykisk helse hos fosterbarn: 1. Prøve ut kartleggingsmetoder for å identifisere psykiske problemer. Metodene vurderes mht om de differensierer art og grad av psykiske vansker, og om de gir tilstrekkelig informasjon om barnets behov og ressurser. 2. Få mer kunnskap om forekomst, art og grad av psykiske vansker hos fosterbarn sammenliknet den generelle barnepopulasjonen fra studiet "Barn i Bergen”. 3. Studere sammenhengen mellom hverdagsfungering (skole, fritid, hjem), motstandfaktorer (resiliensfaktorer) og psykiske helse. Studiet skal gi grunnlag for tiltaksutvikling i barnevern. Det er planlagt oppfølgingsstudier av utvalget frem til 2024.

Project facts

Name

Fosterbarns psykiske helse

Status

Active

Duration

16.08.10 - 21.09.25

Research Topics

Project members

Stine Lehmann
Einar Røshol Heiervang
Toril Havik
Odd E. Havik